Babilas Cognac BestellenSuitable Online Sneaker He49470camp04 Giorgio CQrdhts
 1. Home Gedrukt Creatief Heren Wiskundig Overhemden Tops Katoenen 5ARjLS34qc
 2. Bestuur
 3. Burgerparticipatie
 4. Verzoekschriften aan de organen van de gemeente
Coolcat nl JurkenKleding Dames Lange Mouwen QxdCrWBoe

Iedere burger heeft het recht gemotiveerde verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk in te dienen bij de organen van de gemeente (volgens artikel 201 van het Gemeentedecreet).

Voorwaarden

Het verzoekschrift moet aangetekend verstuurd worden naar de gemeente, aan het college van burgemeester en schepenen, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden.

De organen van de gemeente beoordelen de ontvankelijkheid van het verzoekschrift. Een verzoekschrift is niet ontvankelijk als:

 • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
 • de tekst ervan een loutere mening is en geen concreet verzoek;
 • de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
 • het taalgebruik beledigend is;
 • het een onderwerp betreft dat niet tot de bevoegdheid behoort van de gemeente;
 • het verzoekschrift niet is opgesteld in het Nederlands. 
 • Gedrukt Creatief Heren Wiskundig Overhemden Tops Katoenen 5ARjLS34qc

De gemeenteraad formuleert binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker.

Contact & openingsuren

Communicatiedienst

Adres
Jacques Morrensplein 102820Bonheiden
tel.
Gedrukt Creatief Heren Wiskundig Overhemden Tops Katoenen 5ARjLS34qc
015 50 28 02
Fax
015 50 28 59
E-mail
communicatie@bonheiden.be
Marc J29 Penninkhofmode Bij Cain Jc2104 Blauw Jurken nl VqUzSMp