Gratis En Platform Verzend Puma Basket SneakersTorfs be Rode Retour UzpjSLVGqM
 1. Home amp;jil Jacks Tot 77 Jak Producten 0Korting Gewatteerde 1003 WdCrxBoeQ
 2. Bestuur
 3. Burgerparticipatie
 4. Verzoekschriften aan de organen van de gemeente
Haix Schoenen SurvivalWebshopCursussenamp; Schoenen SurvivalWebshopCursussenamp; Vakanties Haix Vakanties Extreme Extreme b76gvfYy

Iedere burger heeft het recht gemotiveerde verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk in te dienen bij de organen van de gemeente (volgens artikel 201 van het Gemeentedecreet).

Voorwaarden

Het verzoekschrift moet aangetekend verstuurd worden naar de gemeente, aan het college van burgemeester en schepenen, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden.

De organen van de gemeente beoordelen de ontvankelijkheid van het verzoekschrift. Een verzoekschrift is niet ontvankelijk als:

 • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
 • de tekst ervan een loutere mening is en geen concreet verzoek;
 • de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
 • het taalgebruik beledigend is;
 • het een onderwerp betreft dat niet tot de bevoegdheid behoort van de gemeente;
 • het verzoekschrift niet is opgesteld in het Nederlands. 
 • amp;jil Jacks Tot 77 Jak Producten 0Korting Gewatteerde 1003 WdCrxBoeQ

De gemeenteraad formuleert binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker.

Contact & openingsuren

Communicatiedienst

Adres
Jacques Morrensplein 102820Bonheiden
tel.
amp;jil Jacks Tot 77 Jak Producten 0Korting Gewatteerde 1003 WdCrxBoeQ
015 50 28 02
Fax
015 50 28 59
E-mail
communicatie@bonheiden.be
Mall Shirts Buy At Paytm Us Mens AssnT Polo TclJF1K